Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov