M. Filipová: Pracujeme na skvalitnení postavenia Rómov v spoločnosti