B. Gröhling: Otvorenie stredoškolských internátov budeme musieť ešte doriešiť.