Mladí ľudia budú jedným z poradných orgánov pri zmenách vo vzdelávaní