Dôkazy o tom, že Ficova vláda je antisociálna

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Vláda premiéra Roberta Fica o sebe rada vyhlasuje, že je sociálna. Zákony prijaté na ostatnej schôdzi Národnej rady SR však svedčia o opaku. Vládna koalícia presadila zákony, ktoré nie sú sociálne, nestimulujú tvorbu a udržanie pracovných miest, sú nespravodlivé a nekvalitné. Zákony z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sú na míle vzdialené od praxe a dobré akurát na to, aby si ich autori mohli urobiť ďalšiu čiarku do počtu „sociálnych opatrení".

Novým vládnym zákonom o rodičovskom príspevku vláda neplní vlastné programové vyhlásenie.

Zákon zavádza zásluhovosť, ktorá v systéme sociálnych dávok nemá čo hľadať. Na zvýšený rodičovský príspevok 256 Eur nebudú mať nárok všetky matky, ale len tie, ktoré boli nemocensky poistené a získali v systéme nemocenského poistenia nárok na materské. V ostatných prípadoch je suma rodičovského príspevku naďalej 164,22 Eur. Diferencovať výšku príspevku je nesociálne rovnako ako to, že vyšší príspevok platí len do dvoch rokov dieťaťa. Ide o priamu diskrimináciu náhradných rodín, ktoré si osvoja dieťa zväčša až vo veku jedného - dvoch rokov, ako aj o diskrimináciu rodín s dlhodobo chorými deťmi.

Nový zákon tiež neumožňuje rodičom privyrobiť si ani na dohodu. Paradoxne je však zákon schválený tak, že existujú možnosti, ako zákaz zárobkovej činnosti obísť.

Ďalšia právna úprava, novela zákona o sociálnom poistení, je opäť príkladom nekvalitnej legislatívy. Predstavuje zlé riešenie pre matky, ktoré stratili prácu po návrate z rodičovskej dovolenky. Dávka v nezamestnanosti sa väčšine žien vypočíta ako 50% z minimálnej mzdy, bude teda necelých 154 eur mesačne. To je len o niečo viac, ako suma dávok v hmotnej núdzi.

Novela zákona vôbec nerieši diery v odvodovom systéme. Sľubované zjednocovanie vymeriavacích základov a základu dane, ako aj zjednodušenie systému sa odkladá pre ďalšiu vládu.

Vláda sa ani nesnaží hľadať riešenia pre ľudí, ktorí majú nízky príjem a doplácajú na nevýhody nášho odvodového systému. Nemusia síce platiť žiadnu alebo len symbolickú daň, ale platia relatívne vysoké odvody. A to sa týka aj ich zamestnávateľov. Relatívne vysoké odvody (v pomere k výške hrubého príjmu) sú tak brzdou pri tvorbe a udržaní takýchto pracovných miest.

Riešením by mohlo byť zavedenie tzv. odvodovej odpočítateľnej položky. Takáto zmena legislatívy je však pre nepružne uvažujúcich úradníkov na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny príliš veľký intelektuálny výkon, ktorého žiaľ nie sú schopní.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nesúhlasí s takýmto spôsobom tvorby legislatívy. SaS je presvedčená, že odborné riešenia patria do rúk odborníkov, ktorí vláde Roberta Fica chýbajú.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá