Ingrid Brocková na vypravení materiálnej humanitárnej pomoci Litve: Naše rozhodnutie o poskytnutí okamžitej pomoci je prirodzeným prejavom solidarity a spolupatričnosti, zároveň aj konkrétnym krokom, ktorým Slovensko prispeje k ochrane schengenského priestoru a stabilizácii celého regiónu Pobaltia