Martin Klus v Poľsku: Pomenovanie kruhového objazdu v Krakove po Slovenskej republike je dôkazom slovensko-poľského priateľstva a dobrej susedskej spolupráce