Nemôžeme súhlasiť so zásahom do bankového a telekomunikačného tajomstva