Povinné kvóty pre slovenskú hudbu sú zbytočnosťou a musíme ich zrušiť