Ingrid Brocková: Značka Good Idea Slovakia/Dobrý nápad Slovensko získala v nedávnom prieskume pozitívnu odozvu verejnosti