Štátna tajomníčka Ingrid Brocková vystúpila na druhom ministerskom fóre Medzinárodnej aliancie pre slobodu náboženstva alebo presvedčenia