SaS: Dlhodobé zatvorenie škôl by malo devastačné účinky