Zdravotníctvo: Strana SaS rešpektuje a bráni slobodu jednotlivca.

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Budeme brániť akémukoľvek nátlaku na občanov, aby pod jeho hrozbou prijímali vynútené rozhodnutia. Nechceme, aby boli ľudia na Slovensku nútení nedobrovoľne si uplatňovať výhradu vo svedomí.

 

Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) znepokojujú medializované informácie, ako aj podnety verejnosti o možnom pokračovaní nátlaku na lekárov ohľadom uplatňovania si výhrady vo svedomí. Budeme brániť akémukoľvek nátlaku na občanov, aby pod jeho hrozbou prijímali vynútené rozhodnutia. Nechceme, aby boli ľudia na Slovensku nútení nedobrovoľne si uplatňovať výhradu vo svedomí. Využívanie princípu "výhrady vo svedomí inštitúcie", môže, okrem ideologického vydierania a nátlaku na zdravotníckych pracovníkov, viesť k stavu, keď bude ľuďom fakticky znemožnené uplatnenie si nároku na poskytnutie zákonnej zdravotnej starostlivosti.
 
Vyzývame ministra zdravotníctva, aby dal verejný prísľub, že nebude nijakým spôsobom zasahovať do mimoriadne citlivej osobnej sféry každého človeka, akou je jeho svedomie, a že akékoľvek rozhodnutie o vlastnom postoji v otázke výhrady vo svedomí bude slobodné a nebude žiadnemu občanovi Slovenskej republiky na prospech alebo na ujmu. Ministra zdravotníctva zároveň žiadame, aby dal verejnosti záruky, že v rovnakom duchu budú rešpektovať slobodné rozhodnutie občanov aj nominanti KDH a všetci kompetentní pracovníci s riadiacou právomocou v pôsobnosti  rezortu zdravotníctva.
 
Strana SaS rešpektuje a bráni slobodu jednotlivca. Prejavom tejto ochrany je brániť akémukoľvek nátlaku na občana, aby pod jeho hrozbou prijímal vynútené rozhodnutia. Vyzývame všetkých ľudí - pacientov, ale aj lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú informácie alebo svoju osobnú skúsenosť s nátlakom, ťažkosťami, prípadne odmietnutím zdravotníckeho výkonu v súvislosti s uplatňovaním si výhrady vo svedomí, aby tieto skutočnosti oznámili MUDr. Petrovi Kalistovi MPH, timlídrovi SaS pre zdravotníctvo, poslancovi NRSR na novozriadenú mailovú adresu interupcie@strana-sas.sk.
 
Strana SaS zdôrazňuje, že situáciu bude naďalej pozorne sledovať, a pri akýchkoľvek náznakoch ovplyvňovania bude od ministra zdravotníctva žiadať okamžité vysvetlenie a nápravu.  
 

Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) znepokojujú medializované informácie, ako aj podnety verejnosti o možnom pokračovaní nátlaku na lekárov ohľadom uplatňovania si výhrady vo svedomí. Budeme brániť akémukoľvek nátlaku na občanov, aby pod jeho hrozbou prijímali vynútené rozhodnutia. Nechceme, aby boli ľudia na Slovensku nútení nedobrovoľne si uplatňovať výhradu vo svedomí. Využívanie princípu "výhrady vo svedomí inštitúcie", môže, okrem ideologického vydierania a nátlaku na zdravotníckych pracovníkov, viesť k stavu, keď bude ľuďom fakticky znemožnené uplatnenie si nároku na poskytnutie zákonnej zdravotnej starostlivosti.

Vyzývame ministra zdravotníctva, aby dal verejný prísľub, že nebude nijakým spôsobom zasahovať do mimoriadne citlivej osobnej sféry každého človeka, akou je jeho svedomie, a že akékoľvek rozhodnutie o vlastnom postoji v otázke výhrady vo svedomí bude slobodné a nebude žiadnemu občanovi Slovenskej republiky na prospech alebo na ujmu. Ministra zdravotníctva zároveň žiadame, aby dal verejnosti záruky, že v rovnakom duchu budú rešpektovať slobodné rozhodnutie občanov aj nominanti KDH a všetci kompetentní pracovníci s riadiacou právomocou v pôsobnosti  rezortu zdravotníctva.

Strana SaS rešpektuje a bráni slobodu jednotlivca. Prejavom tejto ochrany je brániť akémukoľvek nátlaku na občana, aby pod jeho hrozbou prijímal vynútené rozhodnutia. Vyzývame všetkých ľudí - pacientov, ale aj lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú informácie alebo svoju osobnú skúsenosť s nátlakom, ťažkosťami, prípadne odmietnutím zdravotníckeho výkonu v súvislosti s uplatňovaním si výhrady vo svedomí, aby tieto skutočnosti oznámili MUDr. Petrovi Kalistovi MPH, timlídrovi SaS pre zdravotníctvo, poslancovi NRSR na novozriadenú mailovú adresu interupcie@strana-sas.sk.

Strana SaS zdôrazňuje, že situáciu bude naďalej pozorne sledovať, a pri akýchkoľvek náznakoch ovplyvňovania bude od ministra zdravotníctva žiadať okamžité vysvetlenie a nápravu.  

 

 

 

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá