L. Nicholsonová diskutuje zajtra s občanmi

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85
Zmeny v oblasti dávok v hmotnej núdzi, sociálne vylúčených spoločenstiev a e-pay kariet. To sú témy, na ktoré budete môcť tento utorok 16. 8. o 17:00 v Liberálnom dome diskutovať s Luciou Nicholsonovou (štátnou tajomníčkou Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny). Všetky pripravované zmeny majú za cieľ motivovať sociálne slabšie vrstvy k väčšej aktivite.

Dávky v hmotnej núdzi

Do systému dávok v hmotnej núdzi sa vkladajú tri princípy: spravodlivosť, zásluhovosť a motivácia. Po novom, poberatelia dávky v hmotnej núdzi budú dostávať len absolútne minimum - 37,97 €. „Ak sa poberateľ základnej dávky v hmotnej núdzi zapojí do činnosti organizovaných komunitným centrom, či niektorým občiansky združením, získa motivačnú dávku vo výške 20% životného minima (37,97 €). „V prípade, že sa poberateľ vzdeláva, zúčastňuje na aktivačných prácach, alebo je zamestnaný za nízku mzdu tak sa jeho motivačná dávka zvýši na 45% životného minima (85,43 €),“ priblížila zámer Lucia Nicholsonová. Aktívni ľudia tak budú mať dávky vyššie ako v súčasnosti.

Sociálne vylúčené spoločenstvá

Dnes je na Slovensku približne 700 komunít, ktoré majú nedôstojné podmienky na život. Obyvateľov týchto komunít je približne 200-tisíc (cca 40% z nich sú pritom deti do 15 rokov). Súčasná legislatíva nedovoľuje zvýšiť intenzitu štátnych politík v problémových spoločenstvách. Preto sa tieto spoločenstvá budú v legislatíve definovať pomocou sociodemografických podmienok. Následná pomoc a zvýšená pozornosť bude môcť byť viac adresná.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá