Martin Klus: Dánsky prístup k využívaniu alternatívnych zdrojov energie je inšpiráciou aj pre Slovensko, ako zvládnuť dôsledky klimatickej zmeny, ale tiež prispieť k mieru v Európe