Podnikateľom vyplatilo MH SR na dotáciách na nájomné vyše 147 mil. eur