Kríza v eurozóne: Premiérka Radičová súhlasí s SaS

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 84
SaS sa stotožňuje s názorom predsedníčky vlády Ivety Radičovej, že štáty,ktoré nedokážu zrealizovať nevyhnutné reformy, by mali opustiť eurozónu. Je to náš dlhodobý postoj, ktorý odráža realistický pohľad na dlhovú krízu a jej následky. Škoda, že k zjednocovaniu názorov dochádza až po páde vlády, ktorému vo svetle dnešných udalostí chýba legitímna príčina.

Posledný vývoj okolo Grécka ukazuje, že krajina s takýmto obrovským  dlhom a slabou výkonnosťou ekonomiky,  zákonite smeruje k bankrotu a  najlepším riešením v tejto neľahkej situácii je pre ňu návrat k vlastnej mene. Taliansko musí zas urobiť zásadné reformy, aby presvedčilo veriteľov, že svoje záväzky splatí. Iba tak sa môže vyhnúť bankrotu. Oba prípady však ukazujú, že nadnárodné riešenia cez eurovaly sú nefunkčné.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá