Slovenská republika sa stala pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry