Ku kontrolám na hraniciach s Českou republikou zasadne brannobezpečnostný výbor