B. Gröhling: Ak nebude ministerstvo riešiť situáciu žiakov z vylúčených komunít, hrozia nám pokuty