Predsedníčka Výboru pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková presadila uznesenie, ktorým výbor odsúdil deportácie ukrajinských civilistov, vrátane detí do Ruska