Predstavili sme Radu pre dobiehanie EÚ. Navrhuje konkrétne riešenia, ako dobehnúť najvyspelejšie krajiny