Odmietame obvinenia Stredoslovenskej energetiky, jej manažment zlyháva