Oceňujeme, že všetci chápu prínos Volva pre Slovensko