Viac pracovných miest vo Volve je úspechom pre východné Slovensko