Pre problémy s vyplácaním platieb pre poľnohospodárov zvolávame mimoriadny výbor