Regionálny deň v Bardejove 2017

Naša poslankyňa Janka Kiššová navštívila jedno z najkrajších miest na Slovensku.