Priateľ slobody

Štandardný obrázok článku

Každý sa môže pridať k nášmu boju za osobnú a ekonomickú slobodu. Môžete priložiť ruku k dielu aj ako Priateľ slobody. Túto formu spolupráce sme pripravili pre občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nechcú angažovať vo verejnom živote ako členovia politickej strany, ale chcú aktívne ovplyvňovať smerovanie Slovenska.


Priateľom slobody sa môže stať každá dospelá osoba, ktorá sa stotožňuje s hodnotami SaS a bojuje za dosiahnutie ekonomických a osobných slobôd. Stačí, ak sa zaregistrujete. Samozrejme môžete si registračný formulár aj vytlačiť a vyplniť a potom ho poslať poštou alebo zoskenovať a poslať na sekretariat@strana-sas.sk. Registračný formulár Priateľa slobody nájdete v priložených súboroch.

Ak sa stanete Priateľom slobody, môžete kandidovať  do funkcií vo verejnej správe na regionálnej a centrálnej úrovni a tiež za kandidáta do týchto zastupiteľských orgánov:

  1. zástupcovia do okrskových komisií;
  2. miestne alebo mestské zastupiteľstvo;
  3. vyšší územný celok (župa);
  4. Národná rada SR;
  5. Európsky parlament;

PRIATEĽ SLOBODY NEMÁ ŽIADNE POVINNOSTI ANI FINANČNÉ ZÁVÄZKY VOČI SAS. MÁ LEN MOŽNOSTI.

  1. angažuje sa za zmenu ako nestraník
  2. kandiduje za sas do volených funkcií v štáte
  3. pomôže nám tvoriť zákony
  4. dá svojim myšlienkam šancu presadiť sa

Podmienkou nominácie alebo kandidatúry Priateľa slobody je osobné stretnutie s členmi Výboru pre ľudské zdroje a podpísanie čestného vyhlásenia, v ktorom sa zaviaže dodržiavať hodnoty a etický kódex SaS.

Ak má Priateľ slobody odborné znalosti, môže sa stať odborným konzultantom SaS a podieľať sa tak na tvorbe programu strany a pripomienkovaní návrhov zákonov predkladaných národnej rade. Pokiaľ je Priateľ slobody vo svojom odbore uznávanou autoritou, strana SaS ho môže vymenovať za tím lídra. Zoznam odborných tímov SaS nájdete v sekcií Kto sme.

Priateľ slobody má prednosť pri menovaní do niektorej z 5 929 okrskových volebných komisií, kde bude kontrolovať zoznamy voličov, odoberať voličské preukazy, posudzovať platnosť hlasovacích lístkov, sčítavať hlasy a plniť iné úlohy spojené so zabezpečením riadneho priebehu hlasovacieho aktu. Viac o práci člena okrskovej volebnej komisie sa dozviete na www.okrskar.sk.

Ak Priateľ slobody bloguje, môže požiadať o zaradenie do zoznamu SaS blogerov—samozrejme, iba vtedy, ak vo svojich článkoch reprezentuje hodnoty SaS a podporuje volebný program SaS.

Priateľ slobody sa tiež môže stať web-aktivistom SaS. Ten, na rozdiel od blogera, nemusí publikovať ucelené články. Stačí, ak sa zúčastňuje sa na internetových diskusiách a upozorňuje nás na internetové aktivity iných politických subjektov. Samozrejme, keď má web aktivista chuť, tak môže aj niečo napísať, a keď si to zaslúžime, tak aj kriticky.

Priateľ slobody, ktorý uprednostňuje reálny život pred virtuálnym, sa môže stať miestnym aktivistom. Bude sa stretávať a diskutovať s voličmi, organizovať výlep plagátov, rozdávať letáky, pomáhať zbierať podpisy, organizovať miestne udalosti a inak reprezentovať hodnoty SaS vo svojej obci alebo meste.

Priateľ slobody sa môže stať našim sponzorom. Strana SaS nemá a ani nechce mať niekoľkých veľkých „mecenášov“, ako mnohé iné strany. Preto vítame každú drobnú formu sponzoringu, či už finančnú, materiálnu alebo vo forme rôznych služieb. Na každý dar uzatvárame s darcom notársky overenú darovaciu zmluvu. Všetky dary a darcov uverejňujeme v sekcií financovanie.

Samozrejme, od každého Priateľa slobody očakávame, že bude aktívnym voličom SaS. Teda nielen že bude sám voliť SaS, ale presvedčí ľudí zo svojho najbližšieho okolia, aby tiež volili SaS.

V neposlednom rade Priateľ slobody môže, a to aj napriek tomu, že nie je členom strany SaS, predkladať návrhy a podnety ktorémukoľvek orgánu strany.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá