Priateľ slobody

Štandardný obrázok článku

Každý z vás sa môže pridať k nášmu boju za osobnú a ekonomickú slobodu – môžete priložiť ruku k dielu aj ako Priateľ slobody. Túto formu spolupráce sme pripravili pre občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nechcú angažovať vo verejnom živote ako členovia politickej strany, ale chcú aktívne ovplyvňovať smerovanie Slovenska.

Priateľom slobody sa môže stať každá dospelá osoba, ktorá sa stotožňuje s hodnotami SaS a bojuje za dosiahnutie ekonomických a osobných slobôd. Stačí, keď si nájdete 2 minúty a zaregistrujete sa – TU.

Registračný formulár si môžete aj vytlačiť, vyplniť a potom ho poslať poštou alebo zoskenovať a poslať na 
sekretariat@sas.sk. Registračný formulár Priateľa slobody nájdete aj v priložených súboroch.

Ak sa stanete Priateľom slobody, môžete kandidovať do funkcií vo verejnej správe na regionálnej a centrálnej úrovni a tiež za kandidáta do nasledujúcich zastupiteľských orgánov:

  • zástupcovia do okrskových komisií

  • miestne alebo mestské zastupiteľstvo

  • Vyšší územný celok (župa)

  • Národná rada SR

  • Európsky parlament

Priateľ slobody nemá žiadne povinnosti ani finančné záväzky voči SaS. Má len príležitosti:

  • angažuje sa vo verejnom živote ako nestraník

  • kandiduje za SaS do volených funkcií v štáte

  • môže nám pomôcť tvoriť zákony

Podmienkou nominácie alebo kandidatúry Priateľa slobody vo voľbách je súhlas príslušného Okresného predsedu a podpísanie čestného vyhlásenia, v ktorom sa zaviaže dodržiavať hodnoty a etický kódex SaS.

Priateľ slobody má prednosť pri menovaní do niektorej z okrskových volebných komisií. Viac o práci člena okrskovej volebnej komisie sa dozviete na 
www.okrskar.sk.

Ak má Priateľ slobody odborné znalosti, môže sa stať odborným konzultantom SaS a podieľať sa tak na tvorbe programu strany a pripomienkovaní návrhov zákonov predkladaných NR SR. Ak je Priateľ slobody vo svojom odbore uznávanou autoritou, strana SaS ho môže vymenovať za tímlídra.

Ak Priateľ slobody bloguje, môže požiadať o zaradenie do zoznamu SaS blogerov – samozrejme, iba vtedy, ak vo svojich článkoch reprezentuje hodnoty SaS a podporuje volebný program SaS.

Priateľ slobody sa môže stať aj miestnym aktivistom. Bude sa stretávať a diskutovať s voličmi, organizovať výlep plagátov, rozdávať letáky, pomáhať zbierať podpisy, organizovať miestne udalosti a inak reprezentovať hodnoty SaS vo svojej obci alebo meste.

Priateľ slobody sa môže stať naším sponzorom. Strana SaS nemá a ani nechce mať niekoľkých veľkých „mecenášov“, ako mnohé iné strany. Preto vítame každú drobnú formu sponzoringu – či už finančnú, materiálnu alebo vo forme rôznych služieb. Na každý dar uzatvárame s darcom notársky overenú darovaciu zmluvu. Všetky dary a darcov uverejňujeme v sekcii Financovanie.

Od každého Priateľa slobody prirodzene očakávame, že bude aktívnym voličom SaS. Teda nielenže bude sám voliť SaS, ale presvedčí ľudí zo svojho najbližšieho okolia, aby tiež volili poctivú liberálnu stranu.

V neposlednom rade Priateľ slobody môže – a to aj napriek tomu, že nie je členom strany SaS – predkladať návrhy a podnety ktorémukoľvek orgánu strany.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá