B. Gröhling: Pracujeme na riešení testovania tak, aby boli letné tábory pre všetky deti