Rusko sa neusiluje o mier, vláda by si mala predvolať veľvyslanca