Predstavili sme návrh na podporu ifláciou postihnutých skupín