B. Gröhling: Veľký krok pre slovenské školstvo, zjednocujeme školy