Schválenie športového Covid semaforu je svetlom na konci tunela