Sledujte s nami vypočúvanie kandidátov do Rady pre vysielanie a retransmisiu