Parlament dal SASKE za pravdu, zákaz spaľovákov treba odmietnuť