Zásadná výzva poverenému premiérovi a zlyhanie Hirmana