Riešenia SaS na zníženie počtu exekúcií

Riešenia SaS na zníženie počtu exekúcií

Strana Sloboda a Solidarita v piatok predstavila osem bodov svojho programu – Riešenie SaS na zníženie počtu exekúcií. Podľa liberálov nie plošné odpúšťanie dlhov, ale efektívne legislatívne zmeny sú nástrojom, ktoré je treba využiť pri snahe znížiť počet exekúcií.

Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka sa za väčšinou exekúcií skrývajú ľudské osudy a nešťastia; exekúcia len betónuje nepriaznivý stav, v ktorom sa títo ľudia ocitli. „Nesmieme dopustiť, aby paušálne odpúšťanie dlhov nabádalo k nezodpovednému a podvodnému správaniu. Plošná exekučná amnestia by bola nespravodlivá voči osobám splácajúcim svoje záväzky, ako aj voči veriteľom vrátane štátu, ktorý ako veriteľ de facto zastupuje všetkých daňových poplatníkov,“ povedal R. Sulík a doplnil: „Je však možné urobiť zmeny pravidiel tak, aby počet exekúcií klesol. Musíme urobiť pravidlá, ktoré znížia počet exekúcií, a preto strana SaS vypracovala riešenia, ako zamedziť ďalšiemu zvyšovaniu exekúcií v krajine.“

Poslanec NR SR a tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik vidí za súčasným stavom aj to, že štát nevyužíval dostatočne efektívne právne nástroje, aby nedochádzalo k obrovskému počtu amnestií. „Stále sú tu problémy s nebankovými spoločnosťami, s úžerníkmi. Štát ich dostatočne neriešil, navyše, štátne inštitúcie v postavení veriteľa nevyvíjali dostatočné úsilie, aby ten dlh občan zaplatil a nenavyšoval sa o vymáhanie,,“ poznamenal A. Baránik a doplnil: „Boli časy, keď jeden exekútor naraz vymáhal 18 000 exekúcií. Z vymáhania sa stal výnosný biznis a došlo k neprimeranému nárastu. SaS chce vynucovať poctivejšie vymáhanie od ľudí, ktorí sa dostali do dlhovej pasce. Existujú riešenia, ktoré môžu odstrániť aj chyby z minulosti.“ 

Riešenia SaS

O konkrétnych riešeniach SaS hovoril na tlačovej besede Boris Draškaba: 

„Za štandardné systémové riešenie insolventnosti považujeme osobný bankrot, ktorý predstavuje individuálne posúdenie každého prípadu a vyžaduje iniciatívu na strane dlžníka. Súčasnú právnu úpravu osobného bankrotu však bude nutné zanalyzovať vzhľadom na celkový počet osôb, ktoré by tento inštitút mohli využiť v budúcnosti. Túto agendu v súčasnosti zabezpečujú Centrá právnej pomoci, ktoré sú v tomto ohľade kapacitne poddimenzované. Tieto kapacity bude nutné posilniť.“

V SaS považujú súčasný systém, keď sa exekúcii prideľujú jednotlivým exekútorom náhodným výberom, za krok späť. „V prípade pohľadávok štátu či verejnoprávnych inštitúcií ešte má svoje opodstatnenie. Ale z pohľadu bežného občana, resp. súkromného podnikateľského subjektu ako veriteľa prináša obmedzenie slobody voľby exekútora zníženie efektívnosti vymoženia pohľadávok.“

SaS svoje legislatívne návrhy v oblasti exekúcií predloží na septembrovú schôdzu NR SR.

CELÝ DOKUMENT SaS K EXEKÚCIÁM SI MÔŽETE POZRIEŤ V ČASTI SÚBORY

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá