Pri právach detských pacientov musí ísť politika bokom