Zákon o strategických investíciách je určený pre kamarátov koalície