Denník SaS


Billboardy (všetky)

Letákmi o pôde suplujeme aktivitu ministerstva

pošli na vybrali.sme.sk

Reakcia tímlíderky strany Sloboda a Solidarita pre pôdohospodárstvo Jarmily Halgašovej na dnešné vyjadrenia ministerstva pôdohospodárstva:

Distribúcia informačných letákov súvisiacich s uplatňovaním novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov spolu so vzorom tlačiva je reakciou na nedostatočnú informačnú aktivitu zo strany ministerstva pôdohospodárstva. „Dostali sme množstvo reakcií od občanov, ktorí vyjadrili obavy o možnosť užívania náhradných pozemkov. Preto sme pristúpili k rozširovaniu povedomia o tejto téme,“ vysvetľuje tímlíderka strany Sloboda a Solidarita pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.

Informácie uvedené v letáku sú pravdivé, vychádzajú z príslušného zákona, rovnako ako z tlačovej besedy ministerstva pôdohospodárstva. „Napísali sme taktiež infožiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, prostredníctvom ktorej sme získali vzor Návrhu na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa §12B zák. 504/2003 Z. z.,“ dodáva J. Halgašová. Reakcie ministerstva pôdohospodárstva na tieto letáky považujeme za neopodstatnené a pre občanov mätúce. „Vyzývame ľudí, aby žiadosť bez obáv vyplnili a podali na príslušný okresný úrad,“ radí J. Halgašová.

Leták do maďarského jazyka je preložený odborne a vecný obsah, ako aj dôležité informácie, sú totožné v slovenskej aj maďarskej verzii. To, že v maďarčine sa spomínajú voľby roku 2020, nesúvisí s témou a nijako ju neovplyvňuje, keďže termín parlamentných volieb je všeobecne známy.

Archív